2006

ZESTAWIENIE NAGRODZONYCH UCZESTNIKÓW
VII PRZEGLĄDU INSCENIZACJI BOŻONARODZENIOWYCH 11 – 15 GRUDNIA 2006

I kategoria: przedszkola, klasy „0”

1 miejsce - PRZEDSZKOLE NR 37
2 miejsce - PRZEDSZKOLE NR 17,  PRZEDSZKOLE NR 18,
3 miejsce – PRZEDSZKOLE NR 28, KLASA „0” ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18

II kategoria: szkoły podstawowe

1 miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W ZABRZU,
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZIEMIĘCICACH

III kategoria: gimnazja

2 miejsce – GIMNAZJUM NR 8,
GIMNAZJUM IM. E. STEIN

IV kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

1 miejsce – LICEUM NR 2
2 miejsce – LICEUM NR 3

V kategoria: szkoły specjalne, domy pomocy społecznej

2 miejsce – DPS Z SOŚNICOWIC,
DPS ZE ZBROSŁAWIC

Wyróżnienia grupowe:

- DOM DZIECKA NR 2 W GLIWICACH
- KLASA „0” ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
- GRUPA CZTEROLATKÓW Z PRZEDSZKOLA „SŁONECZKO”

Wyróżnienia indywidualne:

(PM 18) DZIECKO 3 MATYLDA MAJKA,
(PM 40) BABA WERONIKA CZAPLA, PASTUSZEK MATEUSZ ORŁOWSKI, ANIOŁEK I MARTA POLLAK,
(PM 37) JÓZEF FILIP KUCHARSKI, MARIA WIKTORIA GABRYŚ,
(PM 42) NARRATOR ALEKSANDRA KORZEC,
(„0” Z SP 10) SOLISTKA AGNIESZKA KORPOL,
(SP 14) NARRATOR- POSTAĆ CZYTAJĄCA PISMO ŚWIĘTE DARIA SALA
(SP 18) UCZEŃ NOWAKOWSKI - WNUCZEK , ADAM MALINOWSKI
(3 LO) BIZNESMEN BARTŁOMIEJ BARANIUK
(2 LO) OSKAR MARTA HETMAN, NARRATORKA MAGDALENA FABIŚ