2010

Wyniki XI Międzyszkolnego Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych, który odbył się w dniach 13 – 17 grudnia 2010r w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach,


Nagrody grupowe:

I kategoria – przedszkola:

I miejsce: Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” z Gliwic - Grupa wyróżniona występem podczas Gali,

I miejsce: Przedszkole Miejskie numer 29 w Gliwicach, 

II miejsce: Przedszkole Miejskie numer 40 w Gliwicach,

III miejsce: Przedszkole Miejskie numer 8 w Gliwicach,

Wyróżnienie: dla Gminnego Przedszkola numer 4 w Świętoszowicach za oprawę sceniczną,

Wyróżnienie: dla Przedszkola Miejskiego numer 41 w Gliwicach za oprawę muzyczną,

Wyróżnienie: dla Przedszkola Miejskiego numer 22 w Gliwicach za śpiew,

Wyróżnienie: dla Przedszkola Miejskiego numer 27 w Gliwicach za grę zespołową;


II kategoria – szkoły podstawowe:

I miejsce: Szkoła Podstawowa numer 7 w Gliwicach za wyjątkowy przekaz religijny,

II miejsce: Szkoła Podstawowa numer 18 w Gliwicach,

Wyróżnienie dla Opiekunki Grupy ze Szkoły Podstawowej numer 18 w Gliwicach za autorski scenariusz;


III kategoria – gimnazja:

I miejsce: Gimnazjum numer 17 w Gliwicach,

Wyróżnienie dla Opiekunki Grupy z Gimnazjum numer 17 w Gliwicach za autorski scenariusz,

I miejsce: Katolickie Gimnazjum w Zabrzu,

Wyróżnienie dla Opiekunki Grupy z Katolickiego Gimnazjum w Zabrzu za autorski scenariusz;IV kategoria – szkoły ponadgimnazjalne:

Wyróżnienie: dla Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu za grę zespołową oraz Wyróżnienie dla Opiekuna Grupy za autorski scenariusz;

V kategoria – szkoły specjalne i grupy pozaszkolne:

I miejsce: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach - Grupa wyróżniona występem podczas Gali,

I miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach oraz wyjątkowe Wyróżnienie dla Opiekunów Grupy!

II miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach,

II miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach,

III miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi;Nagrody indywidualne:

Przedszkola:

Przedszkole Miejskie nr 8 w Gliwicach – Grzegorz Górecki (prorok Mateusz),

Przedszkole Miejskie nr 8 w Gliwicach – Fabian Kasprzyczak (król Herod),

Przedszkole Miejskie nr 17 w Gliwicach – Julia Abramska (Pisarz),

Przedszkole Miejskie nr 27 w Gliwicach – Julia Olczyk (Kobieta),

Przedszkole Miejskie nr 27 w Gliwicach – Klaudia Łężna (Dziewczynka),

Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach – Julia Czeszowic (Koza),

Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach – Julia Król (Gospodyni),

Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach – Anna Łabojko (Diabełek),

Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach – Natalia Sodel (Aniołek),

Przedszkole Miejskie nr 40 w Gliwicach – Julia Sokół (Aniołek śpiewający),

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” z Gliwic – Natalia Bielanik (Małgosia),

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” z Gliwic – Marcin Szumski (Gospodarz),

Gminne Przedszkole numer 4 w Świętoszowicach – Bartosz Kliś (Wróbel);


Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach – Mateusz Kubiak (Szef),

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach – Damian Kordek (Murarz),

Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach – Anna Kozub (Maria),

Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach – Radosław Tomaszewski (Anioł Bożego Narodzenia),

Szkoła Podstawowa nr 18 w Gliwicach – Agnieszka Pszonak (Dziewczynka z zapałkami),

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach – Paweł Kochany (Człowiek zagubiony),

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach – Michalina Szłuińska (Nadzieja – za śpiew),

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gliwicach – Natalia Sztenc (Zaufanie – za śpiew),

Szkoła Podstawowa nr 41 w Gliwicach – Antoni Jaszcz (Szewc Mateusz),


Gimnazja:

Gimnazjum nr 17 w Zabrzu – Marcin Jakubowski (Pasterz),
Katolickie Gimnazjum – Maciej Mazur (Adam),

Katolickie Gimnazjum – Krzysztof Kaczor (Pan Zdzisio),

Katolickie Gimnazjum – Maciej Pawłowski (Anioł);


Szkoły ponadgimnazjalne:

VIII Liceum Ogólnokształcące – Patryk Skolik (Król Herod),

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu – Patryk Dyrda (Pastuszek);


Szkoły specjalne i grupy pozaszkolne:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach – Marcin Forjasz (Kotek),

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach – Mateusz Zając (Aniołek),

Dom Pomocy Społecznej w Pilchowicach – Zygmunt Pawlak (Anioł Opiekuńczy),

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach – Karolina Białasik (Góralka),

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach – Adrian Gołkowski (Misjonarz),

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Gliwicach – Piotr Borkowski (Samotny),

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Gliwicach - Wojciech Sadowski (Ojciec),

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Gliwicach - Paweł Jaroszuk (Anioł śpiewający)


Wyróżnienie specjalne dla Pana Ryszarda Osmendy