2005

ZESTAWIENIE NAGRODZONYCH UCZESTNIKÓW
VI PRZEGLĄDU INSCENIZACJI BOŻONARODZENIOWYCH 12 – 16 GRUDNIA 2005

WYNIKI:

I kategoria: przedszkola, klasy „0”

1 miejsce - PRZEDSZKOLE NR 42
2 miejsce – KLASA „0” ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18

II kategoria: szkoły podstawowe

1 miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
2 miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁAWNIOWICACH

III kategoria: gimnazja

1 miejsce – GIMNAZJUM NR 6
2 miejsce – GIMNAZJUM NR 1
3 miejsce – GIMNAZJUM NR 17

IV kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

1 miejsce – LICEUM NR 2

V kategoria: szkoły specjalne, domy pomocy społecznej

1 miejsce – DPS Z SOŚNICOWIC
2 miejsce – DPS Z MIEDAR, DPS ZE ZBROSŁAWIC

Wyróżnienia grupowe:
-    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
-    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
-    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
-    MDK Z GLIWIC

Wyróżnienia indywidualne:

(PM 42) JULIA KUBICZEK,
(PM 8) ALEKSANDRA SOŁOWIJ,
(„0” Z SP 18) PAULINA PIOTROWSKA, KLAUDIA RADEJ,
(SP 39)ANNA OCZERETKO,
(SP 9) GRZEGORZ NIEMKIEWICZ,
(SP 18) NATALIA ŻMIJEWSKA,
(GIMNAZJUM NR 1) ANNA RAWSKA,
(GIMNAZJUM NR 17) MATEUSZ KAMPA,
(2 LO) KATARZYNA SZKLANY,